این عکس رو انتخاب کردم می‌دونی چرا ؟؟ چون اون روزا باهم می‌رفتیم کتابخانه تو داشتی واسه ارشد میخوندی و ازم میپرسیدی یعنی میشه امیرکبیر قبول بشم ارشد میشه؟؟امروز دفاع کردی خواستم بگم حواست بود این دو سال آرزوت رو زندگی کردی ؟؟نشد سر دفاعت باشم اما قلبم پیشت بود دوست قشنگم دوستت دارم مبارکا باشه دفاعت پ۰ن یادتون نره بعضی وقتا داریم ارزوهامون رو زندگی میکنیم اما حواسمون نیست آخه ما آدما خیلی فراموش کاریم ۹۹.۰۶.۱۲