.‏?اونایی که دائم بر طبل ناامیدی و مذاکره با شیطون بزرگ می کوبیدین کجای مجلس نشستین؟.?مدیریت جهادی رو از آقای ‎قاليباف یاد بگیرین، مسئول انقلابی که میگن و شماها حتی بویی ازش نبردین، یعنی این..?یعنی در بین مردم باشین، نه پشت شیشه های دودی ماشین ضد گلوله..