برگزاری نمایشگاه و به مناسبت ، نمایشگاه و در محل به مدت ۳ روز برگزار می شود.ورود همگان آزاد و داشتن ماسک الزامی است.لطفا به دیگر علاقه مندان اطلاع رسانی فرمائید.با تشکر(۱۲شهریور۹۹)