((مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا)) موضوع این است و لا غیر؟؟!!این آیه از طرف خداوند متعال به ما انسان ها در سوره نوح گفته شده است...خداوند مهربان ترین است...تلاوت آیاتی از کلام الله مجید___________________________ ___________________________