یک زن، شهردار بانه شد اعضای شورای اسلامی شهر بانه "سروه قادر خانزاده" را به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب کردند. ادامه...