هر سال، از اولین روز بعد از عاشورا کم کم به سفر #اربعین فکر می کردیم و دلشوره رفتن یا نرفتن به این سفر لذت خودش را داشت. همیشه حد فاصل عاشورا تا اربعین جزو لذت بخش ترین روزهای زندگی مان بود اما حالا امسال ...