یاد شهید محمود کاوه فرمانده لشکر ویژه‌ شهدا را گرامی می‌داریم. این جوان نابغه که کابوس منافقین بود در ۱۰ شهریور سال ۶۵ در ۲۵ سالگی حین عملیات کربلای دو به شهادت رسید. فاتحه‌ای هدیه کنیم.