معتقدم سیاستگذاران فرهنگی-رسانه‌ای جمهوری اسلامی باید این عکس را روزی چندبار نگاه کنند و از خودشان بپرسند: چگونه پربیننده‌ترین ویدیوی واعظی که هرروز توسط رسانه‌های رسمی نظام تبلیغ میشود ۸۶هزار بازدید دارد و سخنرانی واعظ بی‌تریبون و مغضوبی که توسط نظام خلع‌لباس شده سه ونیم میلیون؟