شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام آغاز شد https://t.me/dolat12_pad/44615…