?تلاش برای حفظ سینمای استراتژیک و دینی با دست‌های خالیدرحالیکه در هفت سال از روی کارآمدن دولت روحانی، وزارت ارشاد و سازمان سینمایی این دولت کمترین توجه را به سینمای استراتژیک و دینی داشته و مدیران سینمایی دولت روحانی سینمای ایران را به سمت تولید آثار سطحی، خنثی و سخیف با هدف نزول سطح سلیقه مخاطب سوق دادند، در این میان افرادی هم هستند که خارج از دولت برای حفظ سینمای آرمانی تلاش می‌کنند. مهدی عظیمی میرآبادی یکی از این افراد است که در مدت کوتاهی به‌عنوان مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس علیرغم عدم حمایت مناسب از این انجمن باسابقه، توانسته آن را احیا کند و به‌عنوان دبیر جشنواره مقاومت نیز با دست‌های خالی از هیچ تلاشی برای هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره کوتاهی نمی‌کند.در روزگاری که سینمای آمریکا و جشنواره‌های جهانی بیشترین تمرکز را نسبت به سینمای استراتژیک دارند و در کوتاهی نهادها و ارگان‌های پرهزینه‌ای مانند سازمان سینمایی وزارت ارشاد در برابر سینمای دینی و استراتژیک، تلاش‌های جهادی مدیران فرهنگی مانند مهدی عظیمی آن هم بدون حمایت موثر دولت، مایه دلگرمی دغدغه‌مندان سینمای ایران است...........