شهید سپهبد محمد ولی قرنی.?♨️ صحبت‌های طوفانی حاج آقا پناهیان در خصوص شهید سپهبد قرنی اولین شهید ترور ارتش و انقلاب اسلامی ایران ♨️ به دکتر افشا بپیوندید پیج دوم دکتر افشا...