دکتر روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: اجازه نمی‌دهیم تکانه‌های اقتصادی آهنگ توسعه کشور را تحت تأثیر قرار دهد لایحه بودجه سال آینده با توجه به واقعیات پیش رو به مجلس ارایه می‌شود https://t.me/dolat12_pad/44592…