#امارات متحده عربی هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به ملتهای عرب و کشورهای منطقه خیانت کرد و هم به فلسطین #خیانت کرد. البته این خیانت دیر نخواهد پایید اما این #لکه_ننگ بر آنها خواهد ماند. امیدوارم اماراتی‌ها زود بیدار شوند و کاری که کرده‌اند را جبران کنند.