#..عکس ها به ترتیب :.توپ کششی ?? : این توپ 105 م م زمان تولید شد. از اصلی توپ های ارتش در آن دوران بود. در سال 1960 تعداد 250 عراده به صورت دست دوم از آمریکا خریداری شد. برد آتش آن 11 کیلومتر است و هم اکنون حدود 100 عراده در خدمت است..توپ کششی ?? : این کششی 155 م م آمریکایی در زمان به صورت دست دوم و تعداد 100 عراده خریداری شد که امروزه تعداد محدودی در خدمت است.ایران بر اساس این ، توپ کششی HM-41 را توسعه داد..توپ کششی ?? :این توپ 203 م م بزرگترین توپ کششی ایران است و می تواند گلوله های 90 کیلوگرمی را تا برد 16 کیلومتر آتش کند. در سال 1969 50 عراده دست دوم خریداری شد که همچنان در خدمت است..توپ کششی ?? : این توپ 122 م م ساخت می باشد. ابتدا تعدادی در به شکل به دست ما افتاد. سپس در دهه 1990 100 عراده از خریداری شد. نسخه از آن نیز ساخته شده است.برخی منابع معتقدند تعداد زیادی نسخه آن را دریافت کرده. امروزه حدود 500 عراده در خدمت است که یکی از پر تعداد ترین توپ های در اختیار است..پ.ن: این موضوع ادامه دارد.....