1365/06/11.فاتح 2519: بخشی از زندگی شهید محمود کاوه را روایت می‌کند. .......................تهیه کننده:#سمیه_احمدلونویسنده:#سمیه_احمدلوراوی:#امین_ضیاییتدوینگر:#سروش_عبدالمالکیایرانصدا:#پایگاه_تاریخ_شفاهی .......................#شهید_کاوه#شهید_محمود_کاوه#کردستان#فاتح_2519#جنگ_تحمیلی#دفاع_مقدس#فرزند_کردستان#تیپ_ویژه_شهدا#فرمانده_جوان#تاریخ_شفاهی#ایرانصدا#ایران_صدا#iranseda@history.iranseda