⭕️یک پیشنهاد:* نان سال‌های جنگ * را باید هر کس که ادعای روشنفکری و روشنفکر بودن دارد بخواند تا زندگی زنان بی‌ادعای یک روستای نزدیک سبزوار را ببیند و معجزه‌ی یک انقلاب را و آدم‌هایی که رشد کردند و همدلی و هم‌زبانی‌شان را مزه کند و بچشد!#پشتیبانی_جنگ هم مثل تکه‌تکه اجزای دفاع مقدس از خط مقدم گرفته و یگان‌های مختلف عملیاتی تا پشت جبهه از مکانیک و آشپز و پرستار و... داستانی دارد، داستانی که در #دفاع_مقدس معیارهای مادی توان فهم و سنجش آن را ندارد.داستان #نان_سالهای_جنگ اگر در #جنگ_جهانی_اول و یا دوم بود و زن #فرانسوی یا #آمریکایی و یا... چنین مجاهدت‌هایی می‌کرد حتما تا کنون سریال یا فیلم شده بود، نمونه‌هایی از این مقاومت را در رمان «دختری که رهایش کردی و زنان کوچک» می‌توانید ببینید، ولی ماه کم‌‌فروغ آنها کجا و خورشید پر فروغ روستای #صدخرو کجا!