.نقش ولایت پذیری و ولایت مدارینقش#نهضت_آزادی بخش و هسته ها در جبههمقاومت در بیداری اسلامی از زبان شهدا.#شهیدان#دفاع_مقدس#ولایت#جبهه#اسلام#سیاست#رهبرمعظم#امام_خمینی#مسعودرجوی#نارنجک#شهید_صدوقی#انتحاری#شعار