پیشنهاد انحلال ارتش توسط روحانی!.⭕️ #روحانی ۶۰: چه معنی داردپول این مردم مستضعف به جیب یک مشت امیر بازنشسته برود، بارها به مسئولین گفتیم این نیروی مخصوص (تیپ نوهد) خطرناک است، منحلش کنید، گوش نمی کنند.روحانی ۹۸:طرح انحلال #ارتش که توسط مزدوران چپ و راست و منافقین داخلی مطرح شده بود با درایت امام خنثی شد!#دفاع_مقدس