در این دنیا نجنگیدند و رفتندبه روی مرگ خندیدند و رفتندپریددند و قفسهارا شكستندبروی شانه باران نشستندگذشتند از فراز آسمان هابه بال روشن رنگین كمان هاسبكبال و رها رفتند و رفتندازاینجا تا خدا رفتند و رفتنداز اینجا تا خدا پرواز كردندسرودی تازه را آغاز كردندسرودی تازه از كوچ از رهاییسرودی آسمانی و خداییسرودی از پریدن پرگشودنسرود بودن و جاوید بودن#شهید#شهادت#دفاع_مقدس #جنگ#جبهه#شهدا_شرمنده_ایم #شهدا#امام_حسین #کربلا#خدا#عشق#خندیدن #امام_زمان #گمنام#گمنامی#معراج_شهدا #تفحص#فکه#هور#هویزه#خرمشهر#فاو#دهلاویه#شلمچه#عملیات#عملیات_کربلای_۴ #عملیات_خیبر #عملیات_کربلای_۵ #والفجرمقدماتی#کانال_کمیل