#بسم_الله_الرحمن_الرحيم #الحمدلله_رب_العالمين #دفاع_مقدس #هفته_دفاع_مقدس #مدافعین_حرم #هفته_دفاع_مقدس_گرامی_باد #هفته_دفاع_مقدس_گرامی #مدافعان_وطن #شهادت #شهدا #شهیدان_زنده_اند #شهیدان_مدافع_وطن #جوانمردان_ایران #جوانمردی #جوانمرد #سرفرازان #عزت_ملی #عزتمندی