شهید محمود کاوه ?‌۱۰ شهریور (۱۳۶۵)‌ ‌#شهید_کاوه#محمود_کاوه#دفاع_مقدس#چهل_سالگی_دفاع_مقدس#چهلمین_سالگرد_دفاع_مقدس‌? @Ganjineh_Defaa ?❇️ به گنجینه دفاع بپیوندید