چه زیبا میخواندخدا اجرش بدهد.#الهم_عجل_لولیک_الفرج #هیئت_را_تعطیل_نکنیم# سلام #هیئت_را_تعطیل_نکنیم #هیئت_شفادهنده_است #هیئتی#امامزمان #اسلام #امامزمان_عج#خدایا #امامزمان_عج #شهید #شهادت #شهدا #فاطمیون#دفاع_مقدس #roze #mahdi #mohamd# #emamzaman#emamreza#korona#shia#sa#savior#shahid#imammahdi#imamzaman