به چه کساني برق رايگان تعلق ميگيرد؟ وزير نيرو: ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک کم مصرف داریم جمع برقی که مصرف می کنند ۶ درصد کل برق مصرفی خانگی است به ۳۰ درصد کل مشترکین برق تخفیف صددرصدی می دهیم