#شب#عملیات_کربلای_دو سؤالی برایم پیش آمد رفتم دنبال محمود به #گردان_امام_حسین_علیه_السلام رسیدم از هر کسی پرسیدم برادر محمود کجاست؟گفتن برو جلوآنقدر جلو رفتم که دیگر کسی نبود یعنی #فرمانده#لشکر از همه نیروهایش جلوتر بود شب سختی بود و نبردی سخت تر شروع شد عملیات قفل شده بود جلوی چشمم بچه ها #شهید میشدن همیشه تو این شرایط سخت طرح ها و راهکارهای محمود گره گشای کار عملیات بود اما حالا خبر شهادتش همه چیز را بهم ریخت دیگر ماندن ما هم به صلاح نبود فقط همان‌قدر قدرت داشتم که بگویم برمی گردیم.#راوی #دکتر_حسین_سهرابی فرمانده #گردان_امام_سجاد_علیه_السلام #لشکر_ویژه_شهدا #دفاع_مقدس #شهدا #شهید_محمود_کاوه #تیپ_ویژه_شهدا #کردستان #مشهد_مقدس