فرزندان شهداي شاغل در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب براي دفاع از حقوق حقه تضييع شده خود به گروه ما بپيونديد.با افتخار تمام در خدمت همه خانواده و فرزندان معظم شهدا شهدا هستيم. تا از حقوق خود دفاع نماييم.??#ايران #شهيدان_زنده_اند #فرزندان_شهدا #مناطق_نفتخيز_جنوب #شهدای_گمنام #شهدا_شرمنده_ایم #خوزستان#اهواز#آبادان#خرمشهر#جنوب#دفاع_مقدس #شركت_نفت #وزارت_نفت #حق_شهدا #خانواده_شهدا #بنياد_شهيد