#دفاع_مقدس #شهدا #عکس #فیلم #خاطرات #عملیات #عاشورا درجبهه