رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: ما همیشه نیازمند فرهنگ عاشورا بوده ایم و امروز این نیاز بیشتر است ملت ایران با فرهنگ عاشورایی در مقابل توطئه های قدرت های بزرگ پیروز شده است https://t.me/dolat12_pad/44521…