رییس دفتر رییس جمهوری: محرم در حالی از راه رسید که مواجهه کشور با بیماری کرونا شرایط ویژه‌ای را بوجود آورد. مایه‌ی خرسندی‌ست که با مدیریت و برنامه‌ریزی خیلی خوب هیئات و همراهی حداکثری مردم، سوگواری با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در سراسر کشور برگزار شد.