اسلام، قطعا زنده به حسین‌بن‌علی است. همانطور که پیامبر فرمود: «و انا من حسین» یعنی ادامه راه من، بوسیله حسین است. اگر #عاشورا نبود، یقینا اسلام دچار انحراف میشد و چیزی از حقیقت اسلام باقی نمی‌ماند. امت اسلامی هیچوقت نباید ماجرای عاشورا را به عنوان یک #پرچم_هدایت فراموش کند.