همیشه در شب عاشورا از خود می‌پرسم، اگر امام حسین (ع) در این زمان بود چه می‌کرد؟ تسلیت