.امسال خیلی متفاوتیم....پرچم رادیوجوان بالا.....بزرگترین و خاص ترین ویژه برنامه سیار رسانه ملی در شبکه جوان#ایران #رسانه #جوان #محرم #عشق