شهید مهدی زین الدین: در زمان غیبت کبری به کسی«منتظر» گفته میشود که منتظر شهادت باشد.#شهید_مهدی_زین_الدین #رهبر#انقلاب_اسلامی#دفاع_مقدس#شهداء#قاسم_سلیمانی#سردار_دلها