لب تشنه ز علقمه گذشتی آری دریا که به رودخانه ها رو نزند... #تاسوعا