دیشب کربلایی شدم!از یه جایی به بعد دیگه نیازی به حرف زدن نیست. هم شما گفتی و هم آنها. اگر خیلی آدمهای فرهیخته‌ای باشیم، یا حداقل بخواهیم مثل فرهیختگان رفتار کنیم، مدارا می‌کنیم‌‌.‌ نه آنها می‌توانند مضحک بودن تصویر عزاداری برای کسی که بیش از هزار سال پیش کشته شده است رو برای شما تجسم کنند، نه شما می‌توانید از سبکی جان و شور و نشاط و سکنی و آرامش مجلس حسین ع برای او حس و تجربه ‌ای بیافرینی ‌اما سر حداقل ها می‌توان اتفاق نظر داشت. اینکه ملت‌ها با اسطوره‌هایشان زنده‌‌اند، و حسین و یارانش، بخواهیم و نخواهیم اسطوره ی مردم این دیار بوده و هستند و خواهند بود. اسطوره ‌ای که خود را در آیین‌ها و سنت‌ها و ادبیات و فرهنگ ‌های محلی متجلی کرده است#دست_های_خالی #محرم #امام_حسین #دیالوگ_ماندگار #سکانس_ماندگار #مونولوگ #خسروشکیبایی #هیئت #هیئتی #عزاداری #کلیپ #دفاع_مقدس #تدوین #عاشورا #محرم #اسطوره #ایران #تمدن #ashura