همین الان در یکی از هیاتهای پر جمعیت، در حالی که جمعیت زیادی نتوانسته وارد محوطه اصلی شود آقای محسن رضایی آمد و وارد شد. آقا محسن! فرق شما با بقیه مردم چیست؟ حق الناس شامل همین موارد ریز و کوچک هم میشود. این توییت جنبه سیاسی ندارد؛ نهی از منکر است از طرف یک شهروند به یک مسئول.