پاهایت را کجا جا گذاشته ای حاج سلیمان(حاج سلیمان مدنی جانباز دفاع مقدس)#شهدا#جانبازان#هرمز#دفاع_مقدس#جنگ