تأکید مکرر رهبر انقلاب بر رعایت دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا و التزام ایشان به رعایت دقیق آن در عزاداری حضرت امام حسین (ع) بسیار شایسته‌ی تحسین است. این شیوه یکی از عوامل تعیین‌کننده در کنترل این همه‌گیری بوده و می‌تواند الگوی خوبی برای سایر حوزه‌ها باشد.