آنچه در روستای ابولفضل میگذرد بی شک شرم آور است. اما به نظر شما آقای عبدالله رمضان زاده که یک کلمه از اعتصاب هفتاد روزه کارگران هفت تپه نگفته، چرا که به گمانم نمیخواسته دولت فخیمه اعلیحضرت روحانی ناراحت شود، دلش برای مستضعفان روستای ابولفضل سوخته یا مساله‌اش فقط و فقط جناحی است؟