۳۸ سال پیش ، ایستگاه راه آهن اهوازاز راست #شهید_قدرت_الله_فصیحی ، یدالله یوسفیسال ۱۳۶۲#لشگر_۱۷_علی_ابن_ابی_طالب#گردان_محمد_رسول_الله_ص ‌‌‌‌‌‌‌‌#رامند_قزوین #قزوین #دانسفهان #رامند #شهادت #شهید #دفاع_مقدس #بوئین_زهرا #جبهه