.از امام خود نگه‌داری کنید...این حسینیه خالی نیستپر از شهید ِ ...و سید الشهدای مقاومت، #حاج‌_قاسم?.صدای حاج‌ صادق آهنگران.#توابین #ما_ملت_امام_حسینیم#محرم #عاشورا #رهبری #عزاداری #کرونا #آهنگران #دفاع_مقدس