پدرها حال امام حسین (ع) رو امشب بهتر درک می‌کنند، داغ جوان سخت است عزیز. #حضرت_علی‌اکبر