توضیحات وزارت نفت به گزارشی درباره حذف گاز ایران از عراق؛ میزان گاز صادراتی به عراق با وجود کارشکنی‌ها داخل عراق افزایش پیدا کرده است