بسم الله.گزیده ای از #وصیتنامه #شهید_حسین_جعفری . آنان که #شهید شدند ،سوختند و پرتو افکندند و #جهان را به نور خود منور نمودند و با #خون خودشان کلمه #تاریخ را ساختند و با جانشان به آن روح بخشیدند حق جویان ما همان خون سرخ #حسین (ع) را دنبال نمودند و آنان در #جبهه های گوناگون علیه #ظلمت جنگیدند تا ما اینجا در جبهه های #جنگ ،فرهنگ ،اقتصاد و مذهب به تلاش پردازیم و رسالتشان را با کوله بارمان در جاده زندگی حمل کنیم و به گوش جهانیان برسانیم ،پیامشان را همیشه آویزهای گوشمان کنیم و به کار گیریم..#نقطه_رهایی#راهیان_نور#راهیان#راهیان_جنوب#فکه#یادمان#دفاع_مقدس#وصیت_شهدا #وصیتنامه #شهادت#کربلا#یاحسین