سالگرد مرگ دکتر #ابراهیم_یزدی است. خدا رحمتش کند. سیاستمدار وسیاسی کار بود اما مسیر زندگی پر تلاطمش را صادقانه پیمود.