یکی نوشته حاج اقا خمس واجب نیست؟ نوشتم اگر شرایطش را داشته باشد چرا. نوشت چهارتا لیگ ویک حذفی خمس نداره که بدیم به نیازمنداش. گفتم فوتبالی نیستم ولی کری خوانی های بعد بازیها خوشمزه تر از بازیهاست گاهی. استقلالی ها مبارکتون باشه #استقلال #پرسپولیس