#ابراهیم_هادی #شهید #شهید_ابراهیم_هادی #شهادت #شهدا_شرمنده_ایم #ایران_اسلامی #انتشارات_شهید_ابراهیم_هادی #ابراهیم_تهرانی #شهیدان #شهید_گمنام #شهید_گمنام_سلام #سلام_بر_ابراهیم #سلام_بر_ابراهیم۱ #سلام_بر_ابراهیم۲ #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #جنگ_ایران_عراق #سالروز_شهادت #سالروز_شهادت_شهید_ابراهیم_هادی #شهید_ابراهیم #محبوب_رهبر