دکتر روحانی در دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی: ایران همچون گذشته آماده همکاری با آژانس در چارچوب پادمان است آمریکایی ها به خوبی دریافته اند که خروج آنها از برجام اشتباه بود https://t.me/dolat12_pad/44428…