اولین شب مراسم عزاداری ایام محرم در حسینیه امام خمینی