#شهبال #شهیدشاخص #جوانمردقصاب #جوانمرد #قصاب #شهید #شهدا#شهادت#شهیدجوانمردقصاب#متروجوانمردقصاب #دفاع_مقدس#شبکه_شهبال#مجله_اینترنتی_شهبال#شهبال_خانواده#شهیدعبدالحسین_کیانی#ایران#عراق#تهران#امام_حسین #تاسوعا#عاشورا#محرم#جنگ #فرمانده #سوریه #جانباز #اسیر #جاوید#آزاده#انقلاب