جام جم آنلاین در اینستاگرام لایو گذاشته است. گمان میکنید چند نفر دارند این لایو را تماشا میکنند؟ لایو روزنامه رسمی صداوسیمای جمهوری اسلامی فقط دوازده بیننده دارد بله. فقط دوازده نفر.